Tko će čistiti gradsku upravu koja će iduću godinu dana koristiti vanjsku uslugu po cijeni od najmanje 199 tisuća kuna bez PDV-a, pokazat će ishod javne nabave Grada Zadra.

Služba koja se pokaže najpovoljnija, morat će čistiti tri puta tjedno noviji dio zgrade na Narodnom trgu 1, površine od oko 800 m2 , naravno nakon radnog vremena., što je 18 sati tjedno. Stariji dio zgrade koji je toliko zapušten, mora se čistiti svaki dan. Obavljat će to jedna čistačica jer se radi o upola manjem prostoru na čije održavanje treba tjedno potrošiti 20 sati.

To nisu jedini prostori Grada Zadra koje treba održavati. U zgrada Brne Krnarutića 13, potrebno je čišćenje 460 m2, u zgradi na katu Tržnice traži se usluga čišćenja prostora od 410 m2. U paketu je zgrada Kažimira Zankija 4, prostor od 60 kvadrata kojeg treba čistiti jedanput tjedno po jedan sat.

Grad u ovoj usluzi neće samo plaćati čistačice već i sredstava za čišćenje, opremu, tekući sapun, toaletni papir te vrećice za smeće