Tržnica Zadar jučer je objavila dobitnike zakupa 21 kućice za Advent, a danas je objavljen ponovljeni natječaj za četiri kućice za koje nitko nije pokazao zanimanje.

U petak su otvorene 141 ponude, a na samom otvaranju koje je trajalo skoro tri sata, očito je bilo kako su neke ponude bile nepotpune. Uglavnom su s jednim jamstvom određeni ponuđači licitirali na više kućica. Takvih, nepotpunih ponuda bilo je 50 i oni sada imaju drugu šansu da se jave za jednu od četiri preostale kućice. Početna cijena je 7 tisuća kuna.

Takvi su uglavnom uložili i prigovore na odluku o izboru najpovoljnih ponuđača, kazao nam je Branko Ganzulić kao predsjednik Povjerenstva koje je, prema njegovim riječima, imalo jako puno posla oko temeljitog pregleda dokumentacije koja je tražena natječajem.

Iako nisu objavljeni iznosi njihovih ponuda, a one su se mogle čuti na otvaranju ponuda, one izlicitirane su u rasponu od preko 12 do 61.250 kuna bez PDV-a koliko je ponudila Familia iz Zadra.

Iako je bilo jako puno potpunih ponuda s visokim iznosom, samo se mogla dobiti jedna kućica u zakup, uglavnom za ugostiteljsku namjenu.

1. A1. FAMILIA d.o.o.
2. A2. FERITAS MUSICA j.d.o.o
3. A3. RIVA LJUBAČ d.o.o.
4. A4. COSTA d.o.o.
5. A9. U.O. ZARA
6. A10. PRIRODA, DRUŠTVO I ZABAVA d.o.o
7. A11. NATUS d.o.o.
8. A12. U.O. T.I.I.
9. A13. U.O. SLAVE
10. B1. DALMACIJA TRANSFER j.d.o.o.
11. B2. CIDARIS SALSA ROSSA d.o.o.
12. B3. U.O. DOWN TOWN
13. B4. FOOD AND DRINKS d.o.o.
14. B5. NELA MURVICA j.d.o.o.
15. B6. U.O. LAV
16. B7. U.O. GENARO
17. B8. MOREA NOVA d.o.o.
18. B9. BURA NATURA d.o.o.
19. B10. IMMOBILIS DIES j.d.o.o
20. B11. DIREKT DVA j.d.o.o.
21. B12. JERKOVIĆ d.o.o

S onima koji su izabrani za zakup, ugovor bi se trebao potpisati 22. studenog. Do tada bi se riješio i drugi krug natječaja za koji je otvaranje ponuda 19. studenog.

Novac od zakupnine jednim dijelom bit će za pokrivanje troška najma kućica koje su uskladištene u Karlovcu, a drugim dijelom je namijenjen za program adventskog događanja u Zadru ako do njega dođe s obzirom na epidemiološku situaciju u Hrvatskoj.