Tvrtka Eko d.o.o. za gospodarenje otpadom Zadarske županije provodi edukaciju za predstavnike jedinica lokalne samouprave, odnosno direktore komunalnih poduzeća koji djeluju na području obuhvata CGO-a Biljane Donje. 

Početkom rada CGO-a Biljane Donje, koji bi trebao biti dovršen u prosincu 2022. godine, zatvaraju se sva odlagališta otpada na području Zadarske županije i južnog dijela Ličko-senjske županije. 

Predavačice su: izv. prof Aleksandra Anić Vučinić i izv. prof. Sanja Kalambura. Edukacija će se održati u tri pojedinačna termina to 23., 24. i 25. studenog ove godine za 12 sudionika po terminu, sve u skladu s epidemiološkim mjerama.