Osnivanje nove gradske ustanove u kulturi Dvije palače nakon završetka obnove Providurova palače nalazi se na e-savjetovanju s rokom od mjesec dana. Bez obzira hoće li doći bilo kakva primjedba na tu virtualnu formu da će netko utjecati na već pripremljenu odluku, ona je već pripremljena za usvajanje na budućem Gradskom vijeću.

Na jučerašnjoj sjednici vijećnik Marko Pupića Bakrač problematizirao je najavu iz Grada Zadra o cijepanju Narodnog muzeja.

- Od županijskog pročelnika Ivana Šimunića dobio sam kao vijećnik odgovor kako je stav Zadarske županije isti kao Upravnog vijeća Narodnog muzeja - da se protive cijepanju. Koji je plan Grada, što će biti s Providurovom palačom, Kneževom palačom i Gradskom ložom, koji su trebali biti dio novog muzeja a do tog cijepanja neće doći?, pitao je Pupić Bakrač.

Gradonačelnik Branko Dukić istaknuo je kako je to „prilika kakva se događa rijetko kada da kulturnu scenu dovedeno u reformsku politiku u kojoj će kultura nositi glavnu riječ".

- Ta reformska politika uključivat će i novo vodstvo, jer smo uložili silne novce, te želimo da ustanvoom upravlja Grad. Dugo smo se pripremali i dobro znamo tko će kako s kim riješiti, intenzivno se radi o uključivanju svih struktura građanstva kako upravljati tim resursima. To je novost za svih nas, koja će donijeti dobrobit Gradu Zadru i svima nama. Niti jedan grad nije toliko uložio u kulturna dobra. Vjerujem da će do osnivanja ustanova doći već na sljedećoj sjednici, rekao je Dukić.

Prema tvrdnji pročelnice za kulturu Dine Bušić, Grad je u fazi razgovora s građanstvom, Narodnim muzejom i Županijom. - Upravno vijeće ostaje pri tome da ustanova ostane cjelovita pa ćemo ste tome prilagoditi pa idemo u smjeru osnivanja ustanove. EU sredstva i sredstva grada su utrošena, imamo odgovornost upravljanja samom zgradom. Ta ustanova može biti platforma za daljnji razvitak muzeja i može sklapati sporazum s Narodnim muzejom u programskom smislu i razvijati područje vizualne umjetnosti na način na koji bismo htjeli, kazala je to pročelnica Bušić.

Pupić Bakrač je imao i dodatna pitanja o Planu B.

- Hoće li oni nama dati Gradsku ložu? Osim toga, osnivač NMZ je i Grad Zadar. Ako damo Providurovu i Kneževu palaču, tko ima veća upravljačka prava, Grad ili Županija, i zašto se ta ustanova treba cijepati? Ona treba prijeći pod Grada Zadar. Zašto se župan Longin tome protivi?

Gradonačelnik Dukić ustvrdio je kako je NMZ županijska ustanova, a Grad će kroz novu ustanovu upravljati Providurovom i Kneževom palačom.

Za razliku od Pupiča Bakrača, vijećnik Ante Rubeša je mišljenja da Narodni muzej treba ostati županijska ustanova, samim time što pokriva cijelu Županiju.