Predsjednik Gradskog vijeća Marko Vučetić prekinuo je sjednicu Gradskog vijeća nakon više izrečenih opomena Davoru Karloviću (HDZ), nakon čega je zatražio da ga se udalji iz vijećnice.

Prvu opomenu dobila je Marjana Botić, koja je primjedbu na zapisnik iskoristila kako bi kazala da nakon presude HDZ-u za korupciju nije sigurna da se nalaze u pravno legitimnoj situaciji te da bi ga trebalo izbrisati iz registra stranaka. Marko Vučetić izrekao joj  je povredu poslovnika, kao i Mati Lukiću koji joj je odgovorio s govornice.

Sljedeće dvije uzastopne opomene dobio je Dado Burčul (HDZ) zbog dobacivanja iz klupe, te dodao da nastavi s dobacivanjima jer će ga s radošću izbaciti sa sjednice. Kada se za govornicu popeo Davor Karlović, kako bi prosvjedovao zbog izrečenih opomena, Vučetić mu je "po kratkom postupku" izrekao tri opomene i naložio njegovo udaljavanje.

- Prekidam sjednicu i pozivam zaštitarsku službu da udalje vijećnika, rekao je Vučetić.

- Ne možeš ti šerifa ovdje glumiti, po niti jednom zakonu me ne možeš udaljiti, usprotivio se Karlović, ali je nakon toga sjednica prekinuta, kao i prijenos iz vijećnice.

HDZ-ovi vijećnici nisu se vratili, ali je Vučetić utvrdio da je nazočnih 15 vijećnika dovoljno za kvorum. Burčul je uime kluba HDZ-a zatražio stanku od pet minuta ili neće sudjelovati u radu Gradskog vijeća. Vučetić je odobrio, pod uvjetom da dovedu gradonačelnika Dukića.