U Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture održana je prezentacija Studije predizvodljivosti povezivanja otoka Pašmana s kopnom na kojoj su sudjelovali državni tajnik Ministarstva Josip Bilaver, načelnik Općine Pašman Krešimir Ćosić te predstavnici Hrvatskih cesta, javlja Otok Pašman.

Prezentacijom su istaknuti glavni ciljevi projekta kao što su stvaranje trajne i stabilne prometne povezanosti koja nije pod utjecajem vremenskih prilika, odnosno neprilika te poboljšanje dostupnosti otoka za njegove stanovnike.

Studija je razmotrila tri opcije: izgradnju mosta (varijanta 1 - gredni most i varijanta 2 - ovješeni most), izgradnju uronjenog tunela te uvođenje dodatnih brzih i učestalih brodskih i trajektnih linija, a na temelju razmatranja svih kriterija odabrana je opcija izgradnje grednog mosta duljine 2.203,5 m. Most s procijenjenim iznosom investicije od 452 milijuna kuna ima predviđena dva dijela: Most kopno - otok Ričul te Most otok Ričul - Pašman, a planirano trajanje gradnje bilo bi 3 godine.

Financijskom analizom studije utvrđena je potreba za sufinanciranjem projekta dok njezina ekonomska analiza ukazuje na pozitivan utjecaj projekta na otok Pašman. Studija predviđa i poduzimanje daljnjih koraka koji uključuju pripremu dodatne tehničke dokumentacije, potrebna terenska istraživanja, sveobuhvatnu procjenu učinaka projekta te detaljniju razradu investicijskih i operativnih troškova.