Napokon se planira gradnja komunalne infrastrukture na području mješovite zone Vitrenjak II koja je već u izgradnji. Manje, više za one investitore koji imaju pristup svom terenu preko Ulica Augusta Šenoe i Ulice Augusta Cesarca. Drugi, da bi dobili građevinsku dozvolu i dalje čekaju pristupnu cestu. Dok jedni grade i već su u prodaji apartmani, drugi su i dalje u ledini, čekaju da Grad na osnovu uplaćenog komunalnog doprinosa urbanizira dio tog područja.

Mogli bi to dočekati dogodine s obzirom na sporost gradskih službi koje su same sebi izdale lokacijsku dozvolu 2018. godine s rokom važenja dvije godine od dana pravomoćnosti. Nositelj izrade projektne dokumentacije je projektni ured Donat koji dokument o gradnji infrastrukture potpisuje 19. lipnja 2019. godine. Prije više od mjesec dana iz Grada su objavili poziv za izvlaštenje suvlasnicima brojnih čestica za gradnju nerazvrstane prometnice. Ovlašteni sudski vještak procijenio je kako kvadrat poljoprivrednih i hortikulturnih nasada vrijedi 1 459 kuna po metru četvornom. U opisu terena, projektant Davor Dobrović navodi kako je „rijetko izgrađen, obrastao sa niskim i srednjim raslinjem i ispresijecan mocirama".

Projektna dokumentacija s troškovnikom do 2. studenog je na e-savjetovanju koje prethodi javnoj nabavi za izvođača radova.

Procjena vrijednost tog posla je 2.9 milijuna kuna bez PDV-a. Izabrani izvođač neće prije 2022. godine početi radove na izgradnji prometnice i obostranog nogostupa duljine 468 m2 s pješačko kolnom stazom duljine 70 metara, ali će barem imati širinu od četiri metra. Gradit će se vodovodna, kanalizacijska, oborinska i DTK kanalizaciju i javnu rasvjetu. 

I to samo za cjeline 1,2 i 5 unutar obuhvata zone, iza ruševne zgrade Dalme i crkve na Boriku, za koju je Plan usvojen davne 2015. godine a platili su ga poznati Zadrani od kojih neki više nisu među živima. Investitori izrade UPU Vitrenjak bili su tada zadarski gospodarstvenici Ive Mustać, Božo Jusup, Lenko Milin, Željko Zubčić te Dragan Bosnić, ujedno i vlasnici dijela terena na tada posve neizgrađenom prostoru do lučice Vitrenjak.