Ravnateljica Liana Brkić raspisala je natječaj za zapošljavanje troje odgajatelja u Domu za odgoj djece i mladeži Zadar koji je početkom rujna preselio u prostor koji je nekada koristila Osnovna škola Voštarnica.

Riječ je poslu za stalno na puno radno vrijeme (40 sati). Uvjeti koje kandidati moraju ispuniti su: završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij socijalne pedagogije, socijalnog rada ili psihologije, položen stručni ispit, najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima u struci, nepostojanje zapreke iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi te poznavanje rada na računalu.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, 20. listopada.