Na Ulici dr. Franje Tuđmana uspostavljena je nova regulacija prometa, a vozači sada "ekskluzivno" mogu voziti novim slojem asfalta, na dijelu prometnice koji je već asfaltiran.

Prebacivanje na lijevu traku iz smjera Puta Nina nije jedina novost. Od sada se iz Novog kampusa više ne može skrenuti desno prema raskrižju s hotelom Iž, pa svi koji izlaze s te prometnice moraju napraviti "krug" Tuđmanovom do Puta Stanova, ili ako idu prema Poluotoku do Puta Murvice.

Premještena je i pozicija pješačkog prijelaza te zabranjen prolazak kroz Ulicu II. zasjedanja ZAVNOH-a, svima osim stanarima.