Iako Zadar slovi kao hrvatska meka graditeljstva što se tiče stanogradnje, na komunalnom doprinosu to baš i nije vidljivo. Lignum je lani za najveći stambeni blok od stotinjak stanova na Belafuži Gradu platio 3.9 milijuna kuna prije nego im je građevinska dozvola bila valjana.

Do sada je u Gradu Zadru prikupljeno 28 milijuna kuna, a plan za ovu godinu iznosi 58 milijuna kuna. Prije 10 godina, kada je u Zadru također vladao građevinski boom, prema objavljenim informacijama tadašnje pročelnice Grozdane Perić, od komunalnog doprinosa prikupljeno je 32 milijuna kuna, a plan je bio na 50 milijuna. Od tog prikupljenog iznosa komunalnog doprinosa, polovica je otpala na gradnju Supernova centra.

Do sad u 2021. godini najveći komunalni doprinos platila je MIMA namještaj. Oni su za svoj novi centar u Gradski proračun uplatili 4.8 milijuna kuna.

Nadležne u gradskoj upravi pitali smo koliko je razrezan komunalni doprinos za gradnju trgovine Lidl uz Murvičku ulicu. Neće to biti kapitalni iznos jer se obračunava razlika između kubikaže starih objekata (pogodni kemijske prerađivačke industrije, op.a) i novog projekata - poslovne zgrade s parkiralištem.

Odgovor o tome koliko i je li plaćen doprinos još čekamo kao i na pitanje u što će ga Grad Zadar utrošiti.