Pročelnica Dina Bušić najavila je osnivanje ustanove u kulturi koja će se zvati Dvije palače, a koja će upravljati Providurovom i Kneževom palačom.

- Nova ustanova trebala bi biti platforma kroz koju bi se u perspektivi formirala muzejska ustanova, otkrila je pročelnica za kulturu na jučerašnjem kolegiju Gradonačelnika.

Naime, Grad planira u Providurovu palaču useliti Muzej Grada i Galeriju umjetnina koji su sada u sastavu Narodnog muzeja. Kako je Narodni muzej županijska ustanova, a te dvije građevine u vlasništvu Grada Zadra, aktualna garnitura mijenja koncept o Muzeju dviju palača koji je za Narodni muzej 2005. godine izradio muzeolog dr. Tomislav Šola. Nakon 16 godina, Narodni muzej izbačen je kao nositelj tog idejnog projekta i više nije poželjan stanar Providurove palače. Ali jesu njegovi najvrjedniji odjeli koje Grad Zadar želi pod svoje u budućoj muzejskoj ustanovi.

- U obnovu Providurove i Kneževe palače uloženo je 110 milijuna kuna, naravno europskog novca, podsjetila je pročelnica Bušić u uvodu odgovora na najvažnije pitanje: kako će se upravljati Providurovom palačom? Radi se o još 4 tisuće metara četvornih koji su, prema njenim riječima, nova kapitalna vrijednost Grada. Dugo se radi na modelu upravljanja Providurovom palačom, istaknula je Bušić. Iz tog modela bit će izuzeta Gradska knjižnica u prizemlju, a svoj prostor dobit će Koncertni ured kojem će kao novom faktoru i gradskoj ustanovi u kulturi pripasti ingerencija nad multimedijalnom dvoranom.

Dok se ne osnuju nova muzejska ustanova, do tada će ustanova za koju će se provesti e-savjetovanje prije odluke Gradskog vijeća, sklapati sporazume za gostovanja i sa stručnjacima kojima će se Providurova palača puniti određenim sadržajima, najavila je pročelnica Bušić.

Pročelnica je toj odluci prisegnula stav Kulturnog vijeća koji, kako je kazala, Bušić, pozdravlja tu ideju te apeliraju na čestitost uz uzuse struke. Kulturno vijeće smatra da bi se Providurovom palačom trebalo upravljati na suvremen i stručan način, navela je pročelnica Dina Bušić.