Grad Zadar oglasio je prodaju dviju parcela u svom vlasništvu, jednu površine 144 metra četvorna u Arbanasima (6007 k.o.Zadar), za 339 tisuća kuna, i drugu kod teniskog terena na Dražanici u Sutomiškoj ulici površine 309 m2, za početnu cijenu od 650 tisuća kuna.

Riječ je o parcelama za koje očigledno postoji interes vlasnika za gradnjom objekata, a početna cijena od 313 eura za metar četvorni za zemljište u Arbanasima, te 280 eura za m2 na Dražanici pokazuje da su ovakve čestice i dalje tražene na tržištu. Nažalost, Grad posljednjih godina u pravilu ovakve parcele ne pretvara u javne sadržaje poput dječjih igrališta, iako neke budu u kvartovima u kojima uopće nema javnih površina i sadržaja.

Grad zadržava pravo poništiti predmetni Javni natječaj bez posebnog obrazloženja a ponude ponuditelja koji imaju neplaćene dospjele dugove prema Gradu Zadru neće se razmatrati. Rok za dostavljanje ponuda je 15. listopada.