U Centru Mocire do kraja godine počet će s radom Centar za pružanje usluga u zajednici, kojemu je osnivač Republika Hrvatska, a kojemu će cilj biti smještaj, boravak i skrb starijih osoba i osoba kojima je potrebna stručna pomoć. Ustanova je utemeljena u listopadu prošle godine te joj je na čelu do sada bila načelnica Sektora za zaštitu odraslih osoba u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Mirjana Matov. Nedavno je raspisan natječaj za ravnatelja, na kojega je pristigao nepoznat broj prijava te se očekuje da će isti biti izabran u roku od tridesetak dana.

Centar će pružati socijalne usluge i odraslim osobama s invaliditetom kao što su osobe s intelektualnim teškoćama, osobe s poremećajem iz autističnog spektra i osobe s tjelesnim oštećenjem i to uslugu privremenog smještaja, poludnevnog i cjelodnevnog boravka, s mogućnošću dugotrajnog smještaja, organiziranog stanovanja, psihosocijalne podrške te uslugu pomoći u kući.

Inače, za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ima završen studij medicinskih, humanističkih ili drugih društvenih znanosti, najmanje pet godina radnog staža u propisanom akademskom zvanju, od toga tri godine u djelatnosti socijalne skrbi ili u drugoj društvenoj djelatnosti. Imenuje se na četiri godine te po isteku mandata ponovno može biti izabran za ravnatelja.