Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa donijelo je mišljenje kako načelnik Općine Stankovci Željko Perica ne može istovremeno s plaćom načelnika primati i naknadu za vijećnika u Županijskoj skupštini.

Perica je u Županijsku skupštinu izabran s liste nezavisnog Ivice Žuvele. Nakon što je skupština konstituirana Perica je, krajem srpnja, podnio zahtjev za mišljenje može li uz osnovnu načelničku plaću primati i vijećničku naknadu, koja iznosi oko 1.100 kuna.

Povjerenstvo je utvrdilo kako je Zakonom propisano da dužnosnici koji za vrijeme obnašanja javne dužnosti primaju plaću za dužnost koju obnašaju ne smiju primati drugu plaću ni naknadu za obnašanje druge javne dužnosti, osim ako je zakonom drugačije propisano.

- Imajući u vidu da članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave biraju građani na neposrednim izborima, na mandat od četiri godine te uzevši u obzir nadležnosti predstavničkih tijela, Povjerenstvo ukazuje da se dužnost člana predstavničkog tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, pa tako i člana Župnijske skupštine Zadarske županije, smatra drugom javnom dužnosti, utvrdilo je povjerenstvo.