U utorak, 21. rujna 2021. godine, održana je prva u nizu edukativnih radionica u školama, u sklopu projekta Očuvanje Tradicije Akvakulture i Ribarstva Novigrada Obrovca i Starigrada - OTARNOS u Osnovnoj školi Starigrad.

Na radionici je prisustvovalo 13 učenika šestog razreda. Prvi dio radionice uključivao je predavanje o biologiji mora i bioraznolikosti te značaju bioraznolikosti za zdravlje morskog ekosustava.

U drugom dijelu radionice učenici su od filca i kolaž papira, izrađivali glavne tipove morskih staništa i organizme koji pripadaju tim staništima. Rad je bio organiziran po grupama, stoga su učenici vježbali i svoje organizacijske sposobnosti tijekom podjele rada.

Ista radionica održana je dan kasnije 22. rujna 2021 godine, i to u Osnovnoj školi Novigrad. Sudjelovalo je 20 učenika od 5. do 8. razreda. Učenici su aktivno sudjelovali u radionici i pokazali izvrsno predznanje o moru i morskim organizmima.

Sljedeća na redu je edukativna radionica u Osnovnoj te Srednjoj školi Obrovac, čime se zatvara prvi krug tripartitnog programa, edukativnih radionica u sklopu projekta.

Projekt OTARNOS - očuvanje Tradicije Akvakulture i Ribarstva Novigrada, Obrovca i Starigrada za cilj ima osigurati prepoznatljivost područja LAGUR-a Tri mora, s naglaskom na područje Novigrada, Obrovca i Starigrada te njihovih lokalnih dionika (uzgajivača školjaka i ribara) među stanovnicima i posjetiteljima tog kraja. 

Ciljevi su i prikazati školjkare i ribare kao kvalitetne predstavnike tradicijskog mediteranskog načina života, kojeg odlikuje skladan odnos s prirodom i djelatnosti temeljene na postulatima održivog rasta i razvoja, pridavanje dodane vrijednosti tradicijskim djelatnostima i proizvodima, razmjena iskustava i cjeloživotno obrazovanje. Projekt se provodi u javno - civilnom partnerstvu između udruge izvan sektora ribarstva (Društvo istraživača mora - 20000 milja), jedinice lokalne samouprave (Općina Novigrad) i odgojno-obrazovne ustanove (SŠ Obrovac). 

 Prijavljen je na FLAG natječaj za dodjelu potpore projektima u okviru Mjere 2.2. Potpora vrednovanju, zaštiti i promociji kulturne - maritimne baštine te tradicije ribarstva i akvakulture te sadrži prioritete i ciljeve Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. Ukupna vrijednost projekta iznosi 361.134,28, a sufinanciran je sredstvima iz EU u iznosu od 306.964,14 kn odnosno 85% bespovratnih sredstava, dok je 15% sufinancirano iz državnog proračuna RH.