Sarag Gaženica dobio je u studenom 2019. godine od Ministarstva graditeljstva dozvolu za gradnju komercijalnog centra na lokaciji koja je bila privremeno parkiralište u luci Gaženica.

Iako su iz Ministarstva tvrdili i slali nam dokaze o poslanoj dozvoli na koju su iz Grada Zadar trebali razrezati komunalni doprinos, to je tek napravljeno početkom kolovoza, kada je na adresu Sarag Gaženice poslano rješenje na 8,5 milijuna kuna. Tada je sve bilo kompletirano, rekli su u gradskom Odjelu za graditeljstvo i prostorno uređenje, očekujući kako će investitor koji je to najavio u javnosti uložiti žalbu drugostupanjskom tijelu.

To je Županija, odnosno njihov Odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove. Oni su nam krajem prošlog tjedna to i potvrdili.

"Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije zaprimio je žalbu trgovačkog društva Sarag Gaženica d.o.o., Murvica, izjavljenu protiv rješenja o komunalnom doprinosu Grada Zadra. Žalba je u postupku rješavanja", rečeno je u pisanom očitovanju.

Županijska služba rješava samo zakonitost tog rješenja, a ne i iznos.

No u zakonskim odredbama, bez obzira na komunalni doprinos, što je odnos investitora i lokalne zajednice, gradnja je lagalno mogla početi. Od 2014. godine, bez obzira kada i kako se plati komunalni doprinos, građevinska dozvola je valjana i izvršna nakon kratkog roka ostavljenog za moguću žalbu. Tih zakonskih izmjena, bez da se plati komunalni doprinos, nema pravomoćne građevinske dozvole.