Kad će Dom županije preseliti u jednu od dvije nekad vojne zgrade koje su dobili od Države, a iz kojih trebaju iseliti službe Državnog inspektorata te dvije županijske zdravstvene ustanove.

Prema informaciji koju smo dobili od pročelnika Upravnog odjela za javnu nabavu Nikice Miletića, nije se daleko odmaklo u procesu preseljenja.

„Želimo istaknuti da je u tijeku postupak preseljenja Prijavno-dojavne službe Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije, kao i 12 ordinacija Doma zdravlja Zadarske županije iz zgrade na adresi Ivana Mažuranića 28, sve u predviđene poslovne prostore u sklopu nove zgrade Poliklinike u Zadru.

Očekivani rok preseljenja navedene službe i ordinacija je krajem 2021. godine. Po njihovom iseljenju Zadarska županija planira započeti s radovima na adaptaciji iseljenih prostora u zgradi na adresi Ivana Mažuranića 28 te istovremeno u zgradi na adresi Josipa Jurja Strossmayera 20, a za potrebe budućeg preseljenja županijskih upravnih odjela, najavio je pročelnik Miletić, zadužen i za imovinu Zadarske županije.

On podsjeća kako je već ranije tijekom godine izvršen premještaj uprave Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije i djelatnika Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije iz zakupljenih poslovnih prostora u slobodne poslovne prostore u zgradi na adresi Ivana Mažuranića 28.

Uprava Zavoda za hitnu medicinu prije toga je bila u iznajmljenom prostoru zgrade uz Murvičku ulicu.