Nova općinska vlast mogućila je u područnoj školi u Kalima organiziran produženi boravak djece.

U osnovnoj školi „Valentin Klarin" Preko - Područnoj školi Kali, od  danas, 13. rujna počeo je produženi boravak djece u trajanju od 11 do 17 sati dnevno.

Produženi boravak je osiguran za učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole, sukladno Pravilniku o organizaciji i provedbi produženog boravka u osnovnoj školi.

U program produženog boravka mogu se upisati učenici koji imaju prebivalište na području Općine Kali kao i učenici koji nemaju prebivalište na području Općine Kali.

Trenutno je upisano 9-ero djece iz Kali za čiji odgojno-obrazovni rad je zadužena učiteljica Sunčana Kolega. Slobodna su mjesta za prijavu dodatnog broja djece od 1. do 4. razreda osnovne škole.

U produženom boravku odgojno-obrazovni rad obuhvaća: učenje i izrade domaćih zadaća kao nastavak rada na ostvarivanju odgojno-obrazovnih ishoda svih predmeta te međupredmetnih tema i područja kurikuluma koje učenik treba usvojiti, slobodne aktivnosti i edukativne igre.

Učenici u produženom boravku imaju osiguran svakodnevni topli obrok koji se nabavlja putem catering usluge jednog restorana u Kalima.

Općina Kali financira plaće i druga materijalna prava učitelja za program produženog boravka, dok roditelji financiraju punu cijenu prehranu učenika u produženom boravku, istaknuto je u objavi iz škole u Kali.