U Benkovcu je jučer održan 3. tematski okrugli stol pod temom Radni staž i radno iskustvo. Organizator okruglog stola je Udruga studenata Bukovice i Kotara uz pomoć Lokalnog centra podrške za udruge koji je oformljen u sklopu projekta #nauči#promijeni#primijeni.

Na okruglom stolu sudjelovali su predstavnici obrazovnog, javnog, civilnog i gospodarskog sektora koji predstavljaju vodeće razvojne čimbenike područja grada Benkovca.

Okrugli stol iznjedrio je nekoliko zajedničkih zaključaka i smjernica za daljnji razvoj projekta.  Istaknuta su pitanja razlike između radnog staža i radnog iskustva, koliko poslodavac uzima u obzir radno iskustvo prilikom zapošljavanja, cijene li poslodavci volontiranje pri zapošljavanju, koja zanimanja zaslužuju benificirani radni staž, stjecanje radnog iskustva kroz udruge te koliko edukacije znače za radno iskustvo?

Zajednički je zaključak svih prisutnih da postoji razlika privatnog i javnog sektora. Javni sektor u većini slučajeva kao uvjet za prijam u radni odnos zahtijeva određeni radni staž, dok privatni sektor daje prednost radnom iskustvu. Radno iskustvo stečeno volontiranjem, ugovorima o djelu, obavljanjem studenskih poslova također predstavlja bitan način stjecanja iskustva i jačanja kapaciteta radnika što se u većini razgovora za posao ne uzima u obzir i ne piše se u radni staž.

Također je naglašeno da se pojmovi radnog staža i radnog iskustva u praksi često izjednačavaju iako to nisu istoznačni pojmovi, jer se radno iskustvo može steći i putem drugih oblika obavljanja poslova dok se radni staž može ostvariti isključivo osnovom radnog odnosa, ali su navedeni i pozitivni primjeri gdje su prilikom zapošljavanja poslodavci naglasili važnost volontiranja kao pozitivnu karakteristiku predanosti osobe koju žele zaposliti i stavili su naglasak na zapošljavanje osoba s volonterskim i honorarnim radnim iskustvima.

Na samom kraju okruglog stola sudionici su izrazili želju za daljnjim umrežavanjem i jačanjem meuđusektorske suradnje te su pozdravili održavanje budućih okruglih stolova kao alata na tom putu.

Projekt #nauči#primijeni#promijeni započeo je 3. travnja 2020. i traje do 3. listopada 2021. Ukupna vrijednost projekta je 1.343.793,50 kuna te je 100 % sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda. Projektni konzorcij čine Nositelj projekta Udruga studenata Bukovice i Kotara, te partneri Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije (AGRRA) i Udruga za djecu, mlade i obitelj „Mali koraci" Benkovac.