Grad Zadar objavio je natječaj za uspostavu prve faze inteligentnog prometnog sustava (ITS) u sklopu projekta rekonstrukcije prometnica, prioritizacije vozila javnog prijevoza i biciklističkom stazom. Za projekt kojim će se rekonstruirana Ulica dr. Franje Tuđmana opremiti modernim semaforima i nadzornim kamerama, uz veću protočnost javnog prometa i biciklista, Grad Zadar planira potrošiti 10,4 milijuna kuna bez PDV-a. Riječ je o dijelu novca što je Gradu Zadru bespovratno dodijeljen u okviru ITU mehanizma u ukupnom iznosu od 26,7 milijuna kuna.

Cilj  prve faze projekta je povezati pametna rješenja u prometoj infrastrukturi.

- Obuhvatit će se 17 samforiziranih raskrižja. Tzv. pametna soba iz koje će se upravljati, projektirana je u novom Poduzetničkom inkubatoru. Ovo je tek prvi korak u rješevanju pametnog prometa na području Grada Zadra, istaknuo je Ante Ćurković, pročelnik Odjela za EU fondove, koji će i dalje povlačiti novac za tehnološka rješenja prometa u Zadru.

Predmet ove nabave obuhvaća isporuku i instalaciju opreme za stavljanje u funkciju semaforiziranog raskrižja koje sadrži sustav videonadzora s primjenom u prometu i integracijom u središnji sustav nadzora, ugradnju info displeja te video detektorskog sustava.

Nova oprema neće samo kontrolirati promet, već i moguće nezakonite radnje u njihovoj okolici. Za potrebe projekta tvrtka AZTEK izradila je projekt videonadzornog sustava u koridorima ulica i semaforiziranih raskrižja. Moguće ugroze po ovom projektu su različita razbojništva i pljačke u zoni obuhvata objekta (javne površine), ugrožavanje života prolaznika i te nanošenje materijalne štete na javnoj imovini.

Implementacijom sustava videonadzora moguće je nadzirati javnu površinu u stvarnom vremenu ili pomoću snimke utvrditi činjenično stanje nakon neželjenog događaja, nadzor gustoće prometovanja, prevencija prekršaja, sigurnost pješaka, uočavanje ljudi, zaštita djece, uočavanje vozila te prevencija prekršaja i teških kaznenih djela na štetu gradske imovine i ljudi.

Rok isporuke opreme navedene u Troškovniku je maksimalno 100 dana od potpisa ugovora, a rok instalacije opreme maksimalno 180 dana od potpisa ugovora s odabranim ponuditeljem.