Reciklažno dvorište Biograd prešlo je na zimsko radno vrijeme.

Od ponedjeljka do petka radi od 7 do 19 sati, a subotom od 7 do 17 sati.

U velike kontejnere građani Biograda mogu odlagati papir, karton, plastiku, metalnu ambalažu, staklo, krupni otpad, bio-otpad itd. i to bez plaćanja ikakve naknade.