Zadarska Čistoća d.o.o. bogatija je za još jedno komunalno vozilo.

Nedavno je organizirana primopredaja vozila u sklopu projekta „Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada za Čistoću d.o.o Zadar", koji je sufinanciran sredstvima iz Kohezijskog fonda. Prilikom primopredaje u nazočnosti predstavnika Čistoće d.o.o. i dobavljača nisu utvrđene nikakve nepravilnosti. Isporučeno vozilo u potpunosti odgovara karakteristikama i zahtjevima iz ugovora, Ponude i tehničke specifikacije Isporučitelja. Inače radi se o vozilu tipa navlakač kontejnera ukupne mase do 26 tona s ugrađenom dizalicom. Ukupna vrijednost vozila je 1.786.000,00 kuna s PDV-om, a bespovratnim sredstvima Europske unije sufinancirano je 85% navedenog troška.

Nabavljenim vozilomunaprijedit će se sustav prikupljanja, prijevoza i odlaganja te daljnje obrade otpada. Vozilo će se koristiti na administrativnom području Grada Zadra koje obuhvaća i 7 otoka s područja zadarskog arhipelaga. Namjena vozila odnosi se na odvojeno prikupljanje komunalnog otpada i to odvojeno prikupljanje glomaznog otpada na cijelom području Grada Zadra te pražnjenje podzemnih spremnika u staroj gradskoj jezgri. Nabavljeno vozilo s nadogradnjom zadovoljit će minimalne standarde EURO norme VI D.

Osim nabave komunalnog vozila i edukacije djelatnika za rukovanje njime, kroz projekt je u lipnju održana i javna tribina za građanstvo pod nazivom „Tehnološke mogućnosti odvojenog prikupljanja otpada", a također su izrađeni i edukativno-informativni materijali koji će od mjeseca rujna biti dostupni građanstvu na internet stranici Čistoće d.o.o. Zadar. Radi se o online letku, edukativnoj bojanki za djecu vrtićke dobi te online brošuri. Buduća aktivnost u projektu je održavanje radionica za djecu u tri vrtića s područja Grada Zadras ciljem razvijanja pozitivne navike postupanja s otpadom.

Ukupna vrijednost projekta „Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada za Čistoću d.o.o Zadar" iznosi 1.468.880,00 HRK, dok Europska unija u okviru OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz Kohezijskog fonda sufinancira iznosom od 1.248.548,00 HRK.

Agencija ZADRA NOVA kao regionalni koordinator, u suradnji s prijaviteljem, pripremila je i prijavila projekt te sudjeluje i u njegovoj provedbi. Angažman Agencije na ovom projektu omogućuje projekt ZADRA NOVA ZA VAS kroz koji se financira rad djelatnika Agencije, a usluge pripreme i provedbe ne stvaraju financijski teret za prijavitelje i partnere. Projekt je sufinanciran sredstvima tehničke pomoći u okviru OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj.