Objavljen je natječaj za ravnateljsko mjesto u Doma za odrasle osobe Sveti Frane. Dosada je tu državnu ustanovu vodila Vesna Dujić. Hoće li se ona ponovno javiti, znat će se nakon roka prijave koji završava za osam dana.

Uvjeti za ravnateljsko mjesto su diploma širokog raspona te najmanje pet godina radnog  staža. Točnije, svi oni koji se žele prijaviti moraju imati završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, sociologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, pedagogije, medicinskih, humanističkih ili drugih društvenih znanost.i

Uz to što  moraju dokazati najmanje pet godina radnog staža u propisanom akademskom zvanju,  najmanje tri godine treba biti u djelatnosti socijalne skrbi ili u drugoj društvenoj djelatnosti.

Odluku o izboru ili reizboru ravnateljice Doma za odrasle osobe Sveti Frane na mandat od četiri godine donijet će Upravno vijeće, koje je i raspisalo natječaj.