Zgradu Dalme s okolnim zemljištem na Puntamici u stečajnom postupku nad tvrtkom Željka Keruma kupila je njegova sestra Mara Sapunar. Tvrtka Tenant, kojoj je direktor Goran Sapunar a vlasnica njegova majka Mara, sestra Željka Keruma, pristala je navedenu zgradu i zemljište kupiti za 11,5 milijuna kuna, iako ona nije bila prodana na prethodnoj dražbi za 8,6 milijuna kuna. Razlog je taj što je Tenant bio vjerovnik Keruma, pa će se umjesto novcem namiriti preuzimanjem nekretnine. Nesuđena Dalma će tako bez uplaćene kune prijeći iz ruku Željka Keruma u ruke njegove sestre.

Podneskom od 18. svibnja Sapunar je dala izjavu da stavlja u prijeboj svoju tražbinu s protutražbinom stečajnog dužnika po osnovi cijene utvrđene nekretnine u iznosu od 11.538.048 kuna. Rješenjem od 25. svibnja 2021. Tenantu je dosuđen nesuđeni Kerumov trgovački centar na Puntamici.

Tenant je bio upisan kao založni vjerovnik temeljem ustupanja založnog prava koji je prethodno glasio na DDM Invest III Ag iz Švicarske, isti onaj koji je raspolagao imovinom Vigensa i Vigens Investa nakon odlazak u stečaj. I u jednom i u drugom slučaju radilo se o obvezama po kreditima Zagrebačke banke koje su Švicarci otkupili po nepoznatoj cijeni. U međuvremenu su vlasnici pokrenuli postupak potpunog izvlaštenja Grada Zadra na tri manje čestice ukupne površine od dvjestotinjak kvadrata.