Gradsko vijeće Grada Zadra na drugoj sjednici donijelo je Odluku o pokretanju postupka izrade Plana razvoja grada Zadra za razdoblje od 2021.-2027. godine.

Nositelj izrade plana razvoja je Upravni odjel za EU fondove. Kako se navodi na stranicama Grada Zadra, obuhvatit će srednjoročnu viziju razvoja, usklađenu s relevantnim dugoročnim aktima strateškog planiranja, opis srednjoročnih razvojnih potreba i razvojnih potencijala, opis prioriteta javne politike u srednjoročnom razdoblju, posebne ciljeve, popis ključnih pokazatelja ishoda i ciljanih vrijednosti pokazatelja, terminski plan provedbe projekata od strateškog značaja s naznačenim ključnim koracima i rokovima u provedbi, indikativni financijski plan s prikazom financijskih pretpostavki za provedbu posebnih ciljeva i projekata od strateškog značaja, usklađenost s Nacionalnom razvojnom strategijom, sektorskim i višesektorskim strategijama te dokumentima prostornog uređenja i okvir za praćenje i vrednovanje.

Riječ je o sustavu strateškog planiranja temeljem Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, koji je u Zadru za naredno šestogodišnje razdoblje pokrenut tek u kolovozu godine na koju se odnosi.