Mjesec i pol dana otkada je s tog mjesta otišao najpoznatiji zadarski kvizaš Lovro Jurišić, župan Božidar Longin raspisao je natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo, turizam, infrastrukturu i EU fondove.

Kandidati moraju ispuniti pet uvjeta: magistar struke ili stručni specijalist društvene, tehničke ili biotehničke struke ili interdisciplinarnog područja znanosti, najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni ispit, organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom te znanje engleskog jezika.

Imena zainteresiranih znat će se za 15 dana, dokad su otvorene prijave za novog županijskog pročelnika.

Podsjetimo, nakon što je dosadašnji pročelnik prešao na mjesto zaposlenika Zajedničkog tajništva Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija - Hrvatska, župan je za v.d. pročelnicu imenovao najbližu Jurišićevu suradnicu i njegovu raniju pomoćnicu, Martu Hordov.