Aktualni sat današnjeg Gradskog vijeća bio je prekinut nakon rasprave gradonačelnika Branka Dukića i vijećnika SDP-a Daniela Radete oko zelenih površina i gradnja, a u koju se iz klupa ubacivao Ante Rubeša. Takvo dobacivanje prekinuo je predsjednik Vijeća Marko Vučetić, navevši kako je ionakon isteklo 60 minuta predviđenih za Aktualni sat.

- Imao sam namjeru prekršiti poslovnik i svima omogućiti da postave pitanja, ali vidim da tome nema potrebe.

Kako je ostalo još desetak vijećnika koji nisu stigli postaviti pitanja, nakon stanke uslijedili su prosvjedi.

- Točno je da Poslovnik i Statut iz 2017. propisuje 60 minuta za Aktualni sat, ali podržavam demokraciju i pravo svakoga da postavi pitanje, rekao je Mate Lukić.

- Tadašnji predsjednik GV Zvonimir Vrančić je rekao da će doći do promjene poslovnika konsenzusom, da bi HDZ-ova većina to izglasala kako bi nama onemogućila postavljanje pitanja. Totalno je nedemokratski da Aktualni sat traje sat vremena. Sad nemamo izvlačenje iz šešira, nego najbrži prst, pa to je cirkus, dodao je Marko Pupić Bakrač.

- Poslovnik propisuje 60 minuta i čim se izađe iz tog okvira on se krši. Predlažem na jesen da na jesen uvedemo promjene, može po modelu sabora, da klubovi određuje tko postavlja pitanja, ali kad se donese poslovnik, da ga se pridržavamo. Sada ću prihvatiti stav većine i nastaviti s kršenjem poslovnika, rekao je Vučetić te sljedećeg vijećnika Juricu Bosnu naveo kao "prvog prekršitelja".