Ravnatelj Opće bolnice Zadar dr. Željko Čulina raspisao je natječaj za dva radna mjesta na neodređeno vrijeme.

Posao za stalno u zadarskoj bolnici mogu pronaći logoped i psiholog sa završenim diplomskim sveučilišnim ili stručnim studijem. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, 28. srpnja. Kandidati s kojima će se obaviti razgovor ili testiranje bit će obaviješteni putem elektroničke pošte.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.