Klub vijećnika HSLS-a i MOST-a usprotivio se načinu na koji je sazvana i održana sjednica Gradskog vijeća u ponedjeljak 23. srpnja. Sjednica je, naime, sazvana u petak u 13 sati, kada su materijali za vijećnike predani na poštu. Vijećnicima su na ruke dostavljeni u ponedjeljak u 10 sati ujutro, sat prije početka sjednice.

- Težina dostavljenih materijala je točno 1.85 kg papira, vezanih za 10 točaka dnevnog reda, uz napomenu da je pod prvu točku stavljeno 16 stavki , dok je među ostalim točkama i ona koja se odnosi na diskutabilna dodatna zaduženja u više milijunskim iznosima.

Isto tako sjednica je po drugi put "slučajno" zakazana u vrijeme održavanja Županijske skupštine, te se na taj način dvojici oporbenih vijećnika Ivanu Matiću i Marku Klancu onemogućilo sudjelovanje i obavljanje onoga za što su ih birači izabrali, a to je rad u Županijskoj skupštini i Gradskom vijeću Grada Obrovca.

Sukladno Poslovniku Gradskog vijeća Grada Obrovca Poziv za sjednicu sa materijalima koji se odnose na prijedlog dnevnog reda dostavlja se vijećnicima u pravilu pet dana prije održavanja sjednice, a iz opravdanih razloga ovaj rok se može skratiti.

Odgovor koji su to opravdani razlozi da se 1.85 kg materijala dostavi sat vremena prije sjednice, od Predsjednika Gradskog vijeća Marina Klanca nismo dobili, a odbijen je i prijedlog za odgodu sjednice na barem nekoliko sati da navedene materijale koliko-toliko proučimo.

Kako nismo dobili priliku adekvatno proučiti sve točke dnevnog reda, pripremiti se za sjednicu te kvalitetno obaviti dužnost za koju su nam povjerenje dali naši sugrađani, sjednicu su napustili naši prisutni vijećnici Igor Jurjević i Ivan Vrkić ne želeći i dalje sudjelovati kao promatrači u očitoj farsi i igrokazu u režiji gradonačelnika Ante Župana i njegovih poslušnika. Unatoč svemu, mogu nas nadglasati u vijeću, ali nikad neće biti glasniji, poruluju iz Kluba vijećnika HSLS-a i MOST-a.