Zadarski arhitekt mlađe generacije Petar Kozina ostaje na čelu Društva arhitekata Zadra!

Nakon isteka dvogodišnjeg mandata održana je Izborna sjednica na kojoj je Kozina dobio jednoglasnu podršku članova za nastavak vođenja Društva do 15. srpnja 2023. god.

Po položaju Kozina je i predsjednik Skupštine i Upravnog odbora ZDA. Za njegovog zamjenika također je jednoglasno izabran Ante Bljaić, koji je i dosad obnašao tu funkciju. Promjena ima u Upravnom odboru u kojem će uz dosadašnje članove Matiju Huzjaka i Zvonimira Bušića sjediti i Nera Nejašmić Kozina.

- Za članove Nadzornog odbora ZDA predloženi su i jednoglasno izabrani Sanja Balta, Marija Profaca i Maja Žuvanić, a za članove Suda časti ZDA predloženi su i jednoglasno izabrani Iva Domanovac Budija, Andrijana Krpeta i Renata Čobrnić. Svim izabranim članovima u tijela ZDA čestitamo na njihovim mandatima!, izvijestili su iz Društva arhitekata Zadra.