U srijedu su nastavljene preventivne aktivnosti iz projekta „Sigurnost u turizmu Zadarske županije" usmjerene na prevenciju krađa i džepnih krađa u trgovinskim centrima.

Aktivnosti su provodili kontakt policajci Druge policijske postaje Zadar u suradnji sa policijskim službenicima za prevenciju Ureda načelnika, stranim policijskim službenicima iz Republike Mađarske, Poljske i Austrije koji borave na području PU zadarske u okviru projekta „Sigurna turistička destinacija".

Nositelj ovog projekta je Vijeće za prevenciju kriminaliteta na području Zadarske županije. Partneri su Policijska uprava zadarska, Zadarska županija i Turistička zajednica Zadarske županije, a projekt podržavaju i drugi partneri u lokalnoj zajednici.

Posjetitelje trgovinskog centra policijski službenici za prevenciju, kontakt policajci i strani policijski službenici upoznali su sa savjetima o samozaštitnom ponašanju te važnim telefonskim brojevima pozivom na koje mogu potražiti pomoć.

Cilj ovih aktivnosti je podizanje razine samozaštitnog ponašanja građana i turista te njihove informiranosti o obilježjima kaznenog djela i ponašanjima počinitelja, kako bi smanjili mogućnost da postanu žrtvom kaznenog djela. Skrenuta im je pozornost na važnost brzine dojave policiji i suradnje građana s policijom.

Prilikom posjeta u trgovinskom centru posjetitelji su upoznati i sa savjetima iz informativnog letka „Ne ostavljajte djecu samu u vozilima".