Općinski sud u Zadru naložio je Lovačkoj udruzi Jarebica Biograd na Moru da vozačici iz Posedarja isplati nešto više od 15 tisuća kuna zbog prometne nesreće na području Crvene luke, gdje je udarila u divlju svinju, koja je istrčala na cestu.

Vozačica je svjedočila kako je na cestu izletio čopor divljih svinja, pri čemu je udarila u jednu od njih, te ju je vukla nekoliko metara dok se nije uspjela zastaviti izvan ceste, jer je na toj strani bilo ugibalište. Kako je bila u šoku nije stigla nazvati policiju, već su prošli neki ljudi cestom, zaustavili se, te zvali vatrogasce i policiju. Zbog posljedica udara na njezinom manjem automobilu došlo je do totalne štete te je pretrpjela strah koji i danas osjeća pa u večernjim satima više uopće ne upravlja automobilom. Na dijelu prometnice na kojoj je došlo do prometne nezgode nema nikakvog znaka koji bi kao takav upozorio vozače na opasnost od izlaska divljih životinja na cestu.

Iako su se u lovačkoj udruzi branili kako u vrijeme nesreća u lovištu nisu vršili nikakve radnje koje bi prouzrokovale migraciju divljači, zakonom je propisano da je za štetu koji počini divljač u lovištu odgovoran lovoovlaštenik lovišta u kojem ta divljač stalno živi.