Klub vijećnika Zadarske županije predložio je Županijskoj skupštinu visinu naknada koje će vijećnici primati za svoj rad, kao i naknadu političkim strankama. Novim zakonom propisano je da godišnja naknada za vijećnike u županijama koje imaju između 100 i 200 tisuća stanovnika, poput Zadarske, može biti najviše 14.000 kuna, pa je predloženo da ona bude 1.110 kuna (13.200 godišnje).

Političke stranke koje sudjeluju u radu Skupštine dobit će godišnje 20.000 kuna, odnosno nešto više za podzastupljeni spol. U Zadarskoj županiji to su naravno žene, jer ih je u Skupštini tek 18,19 posto. Od ukupno 754.000 kuna najviše će svake godine dobivati HDZ - 306.000 kuna, slijede SDP sa 84.000 kuna, MOST sa 60.000, Akcija mladih sa 40 tisuća, itd.

Na sljedećoj Skupštini plaće župana Božidara Longina i njegovog zamjenika Šime Vickovića vratit će se na pretkrizni iznos. Naime, odlukom iz prošle godine plaća im je, sa svrhom smanjenja rashodovne strane proračuna i pomoći prvenstveno javnim ustanovama u zdravstvu Zadarske županije smanjena do opoziva. Predlaženo je da se na sjednici odluka opozove, a bruto osnovica vrati na onu postavljenu još 2011. godine, od 4.537,50 kn bruto.