Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine raspisalo je natječaj za prodaju mineralne sirovine koja je preostala nakon iskapanja prilikom izvođenja radova. Prema Zakonu u rudarstvu, mješavina zemlje i kamena koja je višak nakon zatrpavanja cijevi i sličnih instalacija vlasništvi je Reoublike Hrvatske, te su je investitor i izvođač radova dužni predati državi.

U Zadarskoj županiji takve je sirovine ostalo na području Općina Kali (6.569 m3) i na Diklu (5.533 m3). Početna cijena je 20 kuna po metru kubnom, odnosno nešto preko 10 tisuća kuna za svaku od lokacija.

Rok za podnošenje prijava je 3. kolovoza, kada bi one trebale biti i otvorene u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.