Upravni odjel za gospodarstvo, turizam, infrastrukturu i EU fondove u travnju je objavio Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora mikro poduzetnicima radi ublažavanja posljedica epidemije bolesti COVID-19 na području Zadarske županije za 2021. godinu.

Namjena dodjele potpora je očuvanje i poticanje poslovne aktivnosti za mikro subjekte čiji je rad otežan zbog trajanja epidemije bolesti COVID-19 i kojima je zbog istog došlo do značajnog pada poslovnih aktivnosti.

Na navedeni Javni poziv mogli su se javiti mikro subjekti malog gospodarstva čije je sjedište na području Zadarske županije i koji obavljaju djelatnost na području Zadarske županije, a koji su u 2020. godini imali pad prihoda/primitaka više od 30% u odnosu na 2019. godinu.

Pojedinačni iznos potpore mogao je iznositi najviše 15 tisuća kuna, tj. pet tisuća kuna jednokratno po poduzetniku koji ima zaposleno tri radnika na puno radno vrijeme, 10 tisuća kuna  jednokratno po poduzetniku koji ima zaposleno od četiri do sedam radnika na puno radno vrijeme ili 15 tisuća jednokratno po poduzetniku koji ima zaposleno od osam do devet radnika na puno radno vrijeme u ožujku 2021. godine.

Potpore su se odobravale za sljedeće troškove: nabava opreme i materijala za obavljanje osnovne djelatnosti, podmirenje kreditnih/leasing (financijskih) obveza za nabavljenu opremu koja služi za obavljanje osnovne djelatnosti, korištenje/najam poslovnog prostora, komunalne troškove (električna energija, voda, plin ili drugi energent, komunalni otpad), troškove telekomunikacija i knjigovodstvene usluge, te za licencije, koncesije i sve druge troškove koji su nastali za potrebe obavljanja osnovne djelatnosti i za druge obrazložene opravdane troškove za očuvanje poslovne aktivnosti i sufinanciranje troškova vezanih za prilagodbu poslovanja poduzetnika zbog epidemije bolesti COVID-19. PDV je bio prihvatljiv trošak samo za mikro subjekte koji nisu u sustavu PDV-a.

Na navedeni Javni poziv prijavilo se ukupno sto poduzetnika, od toga su 73 poduzetnika ispunili tražene uvjete i ostvarili pravo na potporu u ukupnom iznosu od 599.225,21 kuna.

Popis dobitnika potpora može se provjeriti na linku.