Od danas iza 14 sati znat će se koliko je potencijalnih brucoša „kliknulo" Sveučilište u Zadru u ljetnom upisnom roku. Maturanti u Hrvatskoj imali su doista širok izbor od 893 studijska programa rasprostranjenih diljem većih i manjih gradova, u osam sveučilišnih centara i niza veleučilišta.

Zadarska Psihologija i dalje dobro stoji. Po brojkama prijavljenih i onih kojima je to prvi izbor nalazi se na 11. mjestu, dok je po omjeru rangirana na petom mjestu. Za 37 mjesta prijavljena su 1.024 maturanata, a za njih 151 studij psihologije je bio prvi izbor.

Uz logopediju koja je po tom omjeru prva, najveće zanimanje je za farmaciju i fizioterapiju. Preko tisuću prijavljenih ima medicinska biologija, biotehnologija, zagrebačka Psihologija, sestrinstvo u Zagrebu te medicinski fakulteti od kojih riječki najbolje, a splitski najlošije stoji.

Na rang ljestvici studija zadarskog sveučilišta, drugo mjesto zauzima informacijska tehnologija, koja je po omjeru 77. u Hrvatskoj. Predškolstvo s 484 mjesta zauzima treće mjesto, a imaju dva puta veći broj kandidata na 42 mjesta. Slijedi ih menadžment pa Sestrinstvo na kojem će biti gužva kao i na predškolstvu. Naime, gotovo dva puta je veći broj onih kojima je to prvi izbor nego što je upisna kvota. Za 52 mjesta na Menadžmentu 492 je prijavljenih, a za 80 njih studij u Zadru je prvi izbor. A kad se tome doda 52 mjesta na izvanrednom studiju za koji je 112 prijavljeno, a 30 reklo da im je to prvi izbor, onda će to opet biti hiperprodukcija menadžera na Odjelu za ekonomiju.

Veći interes potencijalnih brucoša vlada za pedagogiju i anglistiku koja ima kvotu od 73 mjesta, 401 prijavljeni a 53 je taj studij stavilo za prvi izbor. Iako je 334 prijavljenih za Učiteljski studij, za upisnu kvotu od 47 mjesta, danas je na potezu 32 onih kojima je to prvi izbor.

Nekad traženi studij Kultura i turizam, danas ima 164 prijavljenih za čak 64 mjesta, a 29 je odredilo da im je to prvi izbor.

Zadarski filozofski fakultet bio je poznat po studijima jezika. Na dvopredmetnom Španjolskom jeziku otvoreno je 52 mjesta, a prijavljenih je 153, od koji je za njih 7 to prvi izbor. Za 35 mjesta na Ruskom, interes je iskazalo 150 kandidata za indeks.  Znatno je manji interes za studij Hrvatskog jezika i književnosti.

Teško je utvrditi ima li javno djelovanja filozofa Marka Vučetića koji je pročelnik Odjela za filozofiju sa 113 prijavljenih, ali nam je on sam rekao da jedan od razloga njegovog političkog pojavljivanja je popularizacija filozofije koja je majka svih humanističkih i društvenih znanosti. Sociologija solidno stoji s 201 prijavom, a tako je i na nastavničkom studiju Geografije za koje je prijavljen 131 maturant. Najlošiji su grčki i latinski jezik, a na zadnjem mjestu zadarskih studija je izvanredni studij povijesti umjetnosti sa šest prijava, dok je za redovni studij daleko veće zanimanje.

Jedan od rijetkih novih studija na zadarskom sveučilištu je Jezik i komunikacije u višejezičnim društvima na Odjelu za lingvistiku sa 76 prijavljenih na 23 mjesta.