Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija organizira besplatno predavanje na temu „Inovacija kao predmet poslovne suradnje„ te okrugli stol na temu „Obrazovanje i poduzetništvo".

1. Predavanje: „Inovacija kao predmet poslovne suradnje„

Predavanje će se održati u petak, 16. srpnja s početkom u 11:00 sati u Centru za kreativne industrije na adresi Put Murvice 3A u Zadru.

besplatno predavanje s ciljem pružanja uvida u trenutno stanje poduzetničke klime u Republici Hrvatskoj te prikazivanja trendova u poduzetništvu s aspekta inovacija

Detektirat ćemo probleme i najveća ograničenja u razvoju poduzetništva s aspekta inovacija, predložiti moguća rješenja detektiranih problema, ukazati na važnost uvođenja inovacija u hrvatska poduzeća te prikazati složenost njihovog uvođenja s administrativnog, financijskog i političkog aspekta te u konačnici donijeti zaključke o tome ostvaruje li Hrvatska svoj puni potencijal kada je u pitanju konkurentnost.

Okrugli stol: „Obrazovanje i poduzetništvo"

Događanje će se održati u petak, 16. srpnja s početkom u 14:00 sati u Centru za kreativne industrije na adresi Put Murvice 3A u Zadru.

besplatno događanje na temu „Obrazovanje i poduzetništvo" s ciljem rasprave i razmjene iskustava o poduzetničkom obrazovanju, stavovima prema poduzetništvu, percepciji poduzetničkih vještina, financijskoj pismenosti, kreativnom rješavanju problema, doprinosu obrazovanja u izgradnji poduzetničke kulture, strategijama koje se odnose na poduzetničko obrazovanje u EU i HR, integraciji poduzetničkog obrazovanja u školski kurikulum, obrazovanju nastavnika i podršci za nastavnike

O predavaču:

Predavačica Petra Paulić je diplomirala ekonomiju na Fakultetu za turistički i hotelski menadžment, u sklopu Sveučilišta u Rijeci nakon čega je završila specijalistički postdiplomski studij Menadžment kulturne baštine i održivi razvoj, pri Corvinus Sveučilištu u Mađarskoj (Institute for Social and European Studies - ISES). Završila je i poslovnu školu Experta, smjer Projektni menadžer EU fondova. Nekoliko godina radila je na području turizma i menadžmenta prilikom čega je usvojila praktična znanja i organizacijske sposobnosti u poduzetništvu. Nakon toga radi dugi niz godina kao istraživač na mnogobrojnim strateškim i planskim projektima vezanim uz kulturu, kreativnost, inovacije i turizam (KREDA-Kreativna edukacija, Cool Industries for the Creative City (CICC), Capitals of Culture 2020. itd.) Predavala je i kao gostujući predavač na Veleučilištu VERN u okviru kolegija Društvene inovacije i poduzetništvo a trenutno je i predavač na Poslovnom veleučilištu Zagreb u okviru kolegija Kulturni turizam.

Kao konzultantica pri P na KVADRAT bavi se savjetovanjem klijenata o mogućnostima razvoja projektne ideje u kvalitetan projektni prijedlog sukladno natječajima, izradom studija (pred)izvodljivosti te razvojem marketinških, investicijskih i poslovnih planova. Manjim dijelom bavi se izradom i savjetovanjem u razvoju strateških razvojnih dokumenata jedinica regionalne i lokalne samouprave.