U Velikoj vijećnici Grada Zadra sutra će se održati prvi javni Kolegij gradonačelnika u novom mandatu Branka Dukića. Na njemu će medijima biti prezentirana informacija o provedenim upisima djece u Dječje vrtiće Radost i Sunce za pedagošku 2021. - 2022. godinu te o pripremi sustava e-upisi u Djećje vrtiće Radost i Sunce.

Gradonačelnik Dukić podnijet će izvješće o izgradnji infrastrukture poduzetničke zone Crno - faza I., provedbi projekta rekonstrukcije Ulice dr. Franje Tuđmana (nova privremena prometna regulacija i presađivanje stabala iz zone obuhvata radova), programu Pomoćnici u nastavi, nabavi spremnika za reciklabilni otpad za obiteljske kuće te postavljanju kamera za nadzor brzine.

Ovom prilikom prezentirat će se prijedlog zaključka o utvrđivanju pročišćene Konačne liste reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na lokaciji Crvene kuće u Zadru kao i idejni projekt zgrade MO Crvene kuće.