U multimedijalnoj dvorani Zavičajnog muzeja Benkovac održana je početna konferencija u sklopu projekta „Rekonstrukcija i uređenje stare gradske jezgre 2. faza", jednog od projekata u sklopu Intervencijskog plana Grada Benkovca.

Za realizaciju ovog projekta ukupne vrijednosti 9.878.762,22 kuna, osigurana su bespovratna sredstva u iznosu od 7.870.463,78 kuna ili 80% iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, dok će Grad Benkovac kao investitor sufinancirati projekt udjelom od 20% u iznosu 2.008.298,44 kuna.

Partner na provedbi ovog projekta je Razvojna agencija Grada Benkovca.

Izgradnja objekata u sklopu projekta povjerena je poduzeću RELIANCE d.o.o. Split, dok će stručni nadzor nad izgradnjom provoditi tvrtka CIVIL ENGINEERING CONSULTANCY d.o.o. Split. Razdoblje provedbe projekta je od 20. siječnja 2021. do 31. siječnja 2023. godine, dok su radovi započeli 19. svibnja 2021. godine.

Ovim projektom planirane su aktivnosti izgradnje dvije zgrade za socijalno stanovanje (na Kaštelu), izgradnja i uređenje vanjske pozornice i okoliša između Gradske knjižnice i Doma kulture u Benkovcu, te izgradnja i uređenje Centra za manjine u Benkovcu.

Izgradnjom navedenih objekata doprinosi se poboljšanju kvalitete života građana Grada Benkovca kroz osiguranje stambenog prostora, uređenjem društvene infrastrukture stvaraju se preduvjeti za jačanje uloge organizacija civilnog društva kroz uključenje u kulturni život Grada Benkovca čime se jača kulturna, turistička i društvena ponudu grada.

Realizacijom ovog projekta izravno će se doprinijeti ostvarenju razvojnih ciljeva Intervencijskog plana Grada Benkovca, kao što su iskoristivost potencijala prostornog značaja Grada Benkovca kroz očuvanje i održivo korištenje prostornih resursa, zatim jačanje uloge Grada Benkovca kao središta društvenog života Ravnih Kotara i Bukovice, te povećanje životnog standarda građana.

Održivost ovog projekta značajno će očitovati kroz zadržavanje postojećeg stanovništva i privlačenje novog u Benkovac, stvaranje novih sadržaja i programa u objektima koji će infrastrukturno stvoriti dodatan preduvjet za privlačenje posjetitelja u Grad Benkovac, te će održivost posebno biti manifestirana kroz buduću međusektorsku suradnju prijavitelja i partnera, ali i svih organizacija civilnog društva koji će izgrađene objekte koristiti za provedbu svojih programa i sadržaja u cilju unapređenja kvalitete života lokalnog stanovništva.

Cilj projekta je stvoriti ljepši ugođaj i vizuru u staroj gradskoj jezgri grada Benkovca, koja će lokalnom stanovništvu i posjetiteljima ponuditi nove i obogaćene sadržaje i programe.