U gradskoj vijećnici Grada Novalje danas se održava svečanost potpisivanja ugovora za rekonstrukciju Primorske ulice kao pristupne ceste luci Novalja. Ugovor potpisuju ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, zajedno s ravnateljem Središnje agencije za financiranje i ugovaranje, Tomislavom Petricem i gradonačelnikom Grada Novalje, Ivanom Dabom.

Ovaj važan projekt za Grad Novalju, ali i Ličko-senjsku županiju, najvećim dijelom se sufinancira europskim sredstvima gdje se prihvatljivi troškovi projekta, koji iznose 28,5 milijuna kuna, financiraju u 85%-tnom iznosu iz Kohezijskog fonda u iznosu od 24,2 milijuna kuna, a ostatak iz Državnog proračuna u iznosu od 4,3 milijuna kuna.

Izvor: Grad Novalja

Projekt podrazumijeva rekonstrukciju Primorske ulice koja je pristupna cesta i ujedno jedini izlaz i ulaz prema luci. Realizacijom ovog projekta Primorska ulica postat će dvosmjerna prometnica s unaprjeđenom cestovnom, oborinskom, biciklističkom i pješačkom infrastrukturom. Također, ovaj projekt predviđa montažu suvremenih solarnih klupa i solarne čekane za autobuse koji prometuju ulicom te horizontalnu signalizaciju koja olakšava pristup osobama s posebnim potrebama uz hortikulturni zahvat za očuvanje bioraznolikosti.

Izvor: Grad Novalja

Važno je napomenuti i kako ova prometnica prolazi uz morsku obalu kroz sam grad Novalju u kojemu je detektirano da 74% sabirnih i ostalih ulica grada ne udovoljava potrebnim standardima protočnosti prometa i adekvatno riješene prometne infrastrukture tijekom zagušenja turističke sezone. Upravo zbog toga je Ministarstvo ulaganja usmjerilo u ovakve projekte pomoću kojih će se smanjiti gužve na cesti ali će se i povećati sigurnost svih sudionika u prometu. Kroz ovaj projekt će se redefinirati parking te će se izgraditi nova parkirna mjesta kako bi se smanjila opterećenost prometa u samom centru grada.

Izvor: Grad Novalja

Također, poboljšanje protočnosti prometa će olakšati pristup luci Novalja čime će se poboljšati prometna povezanost svih stanovnika Novalje, osobito onih koji zbog posla, obrazovanja, zdravstvene skrbi i drugih životnih razloga svakodnevno putuju prema kopnu.

Značajno je i to da je ovaj projekt dio velikog investicijskog ciklusa ulaganja u otočno povezivanje i obnovu malih primorskih luka kojeg je Ministarstvo pokrenulo prije četiri godine. Riječ je o ulaganjima koja su premašila iznos od 2 milijarde kuna, što europskih, što državnih sredstava. Svi projekti se financiraju u 100-postotnom iznosu gdje je 85 posto sredstava osigurano iz Kohezijskog fonda a dok ostatak ide iz proračuna Ministarstva. Većina ugovorenih projekata je započela s realizacijom a radovi su u punom pogonu.

 

Treba napomenuti i kako je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture na području Ličko-senjske županije osiguralo europska sredstva za još jedan važan projekt rekonstrukcije i dogradnje trajektnog pristaništa Žigljen. Riječ je o jednoj od najprometnijih trajektnih linija na Jadranu, Žigljen - Prizna gdje trajekt trenutno plovi nesmetano, unatoč opsežnim radovima u sklopu ovog projekta koji se provode na pristaništu na paškoj strani. Luka Žigljen uređuje se i nadograđuje novim rampama koje će omogućiti pristajanje dvaju velikih trajekata te istodobni ukrcaj i iskrcaj putnika i vozila. Projekt će poboljšati povezanost Novalje i otoka Paga, a kroz to i veću sigurnost, veći kapacitet kao i smanjenje gužvi na pristaništu.