Na poziv Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije u prostorijama zgrade Poduzetničkog inkubatora Biograda na Moru, jučer 23. lipnja održana su prva dva u nizu predavanja Centra dr. Rudolfa Steinera na temu biodinamičke poljoprivrede.

Naime, biodinamička poljoprivredna proizvodnja je kruna ekološke poljoprivredne proizvodnje i pristupa na potpuno prirodan način proizvodnji i preradi voća i povrća, uz uporabu isprobanih bioloških preparata koji ozdravljuju tlo i povećavaju postotak humusa u tlu. Riječ je o potpuno inovativnim primjenama u poljoprivrednoj proizvodnji temeljeno na prirodnim biodinamičkim pripravcima i kompostiranju.

Suradnja koja je započela sa Zadarskom županijom, uspješno se nastavlja s Agencijom za ruralni razvoj Zadarske županije - AGRROM. Izuzetan odaziv koji je bio u okvirima epidemioloških mjera, dokazao je spremnost zadarskih proizvođača na prihvaćanja novih i inovativnih pristupa poljoprivrednom gospodarenju.

Uvodno predavanje o liku i djelu dr. Rudolfa Steinera održala je mr.sc. Dijana Posavec dok je nastavak edukacije bio orijentiran na primarnu poljoprivrednu proizvodnju i primjenu biodinamičkih načela koja su prezentirana kroz predavanje Amalke Vukelić, dipl.ing.agr.

Interes koji je potaknut među proizvođačima, nastavit će se i kroz radionice koje će se organizirati na jesen te kojima je cilj jačanje kapaciteta Centra kroz realizaciju aktivnosti u području edukacija, konferencija i treninga koji će omogućiti razmjenu znanja i pomoć obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima u primjeni novih tehnologija temeljenih na praktičnim znanjima i vještinama o biodinamičkoj poljoprivredi.