U četvrtak, 24. lipnja s početkom u 11 sati u Centru za kreativne industrije u Zadru, održat će se besplatna informativna radionica „EU fondovi za mala i srednja poduzeća - Kako pripremiti uspješan EU projekt?"

Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija organizira besplatnu informativnu radionicu s ciljem prikaza najavljenih natječaja, njihovih prioriteta, uvjeta prijave i evaluacije te poduke polaznika o tome kako pristupiti pripremi projekta da bi postigli uspjeh i prošli bodovni prag koji im osigurava financiranje. Polaznici će dobiti i smjernice o tome kako se priprema projektna dokumentacija.

PROGRAM

10.50 sati: Registracija sudionika 

11.00 sati: Pozdravni govor - Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija 

11.05 sati- Prikaz najavljenih natječaja - Pojašnjavanje prioriteta, uvjeta prijave i evaluacije - Kako pristupiti pripremi projekta? - Priprema projektne dokumentacije 

14.00 sati: Pitanja i odgovori

Usluge informiranja MSP-ova i povezivanje subjekata na području Zadarske županije financiraju se projektom „Pružanje usluga informiranja i povezivanja za MSP u Zadarskoj županiji". Usluge se obavljaju za potrebe adresiranja problema nedostatka pružanja usluga informiranja i povezivanja MSP-ova u nepoljoprivrednim djelatnostima na području Zadarske županije te su izravan odgovor na kontinuiranu potražnju za određenim uslugama poduzetničkih potpornih institucija.