Zastupnik u Europskom parlamentu doc. dr. sc. Tomislav Sokol i Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA organiziraju konferenciju „Zdravstveni turizam kao prilika za strateški razvoj korištenjem EU sredstava" koja će se održati u petak, 25. lipnja s početkom u 12 sati u Centru za kreativne industrije Zadar (Put Murvice 3A, 23000 Zadar). Planirano trajanje je do 14:30 sati.

Cilj je kroz uvodna obraćanja i panel raspravu stručnoj i široj javnosti predstaviti mogućnosti koje pruža zdravstveni turizam kao odrednica strateškog razvoja.

Poziv za sudjelovanje na konferenciji upućen je prof. dr. sc. Silviju Bašiću, državnom tajniku u Ministarstvu zdravstva, Natafiji Havidić, ravnateljici Uprave za strateško planiranje, digitalizaciju i EU fondove u Ministarstvu turizma, Božidaru Longinu, županu Zadarske županije, Branku Dukiću, gradonačelniku Grada Zadra, Željku Čulini, ravnatelju Opće bolnice Zadar, doc. dr. sc. Mati Caru s Hrvatskog katoličkog sveučilišta i izv. prof. dr. sc. Boženi Krce Miočič sa Sveučilišta u Zadru.