U Kneževoj palači danas je održana početna konferencija projekta PRRI - Podrška Razvoju Rane Intervencije na području grada Zadra i Zadarske županije" i "INCLUSIVE PLAY". 

Konferenciju je pozdravnim govorom otvorio Ante Ćurković, v.d. pročelnik Upravnog odjela za EU fondove, dok je projekt predstavila njegova pomoćnica Stefani Mikulec Perković.

- Osnovni cilj projekta PRRI je uspostava mobilnog tima kabineta za ranu intervenciju koji će kroz patronaže u vrtićima diljem Zadarske županije stavljati na raspolaganje stručne kapacitete za rad s djecom s razvojnim rizicima. Također, projektom će se osigurati oprema i psihodijagnostička sredstva potrebna za njihov rad. Jačanjem kapaciteta stručnjaka kroz razne stručne radionice i edukacije, ali i razmjenom iskustava s drugim stručnjacima, olakšat će se i poticati integracija djece s razvojnim odstupanjima, objasnila je Perković.

Mobilni tim će, zajedno sa stručnjacima Kabineta, kroz pružanje usluga savjetovanja i održavanjem grupa podrška za roditelje, radionica za braću i sestre, bake i djedove, stvoriti temelj za uspješnu primjenu rehabilitacijskih programa na razvojnom putu djece s teškoćama u razvoju. Vrijednost projekta je 1.450.473,46 kuna, a trajat će 24 mjeseca, odnosno od 17. rujna 2020. do 17. rujna 2022. godine. Partneri na projektu financiranog iz Europskog socijalnog fonda (Operativni program učinkoviti ljudski potencijali) su Zadarska županija i Caritas Zadarske nadbiskupije.

U sklopu drugog projekta, naziva "Inclusive Play" izgradit će se dva višeosjetilna - senzorička parka, jedan u Gradu Zadru na području parka Vruljica, a drugi u Mostaru na području parka Kantarevac. 

- Riječ je o novom konceptu igrališta u kojem djeca i mladi postižu iskustveno, cjelovito i socijalno učenje. Senzoričkim parkom želi se stvoriti krajolik koji potiče raznoliku paletu osjetilnih podražaja i primijeniti se u svrhu rehabilitacije, ali i rekreacije, pojašnjeno je na konferenciji.

Projektom "Inclusive Play" predviđena je nabava dodatne opreme i sprava za osobe s teškoćama u razvoju, koja će biti postavljena na području sportsko- rekreativnog centra Višnjik kako bi oni bili smješteni u sami centar sportske infranstrukture. U okviru projekta organizirat će se edukacije za roditelje djece, zaposlenike DV "Latica", ali i brojne stručnjake. Održat će se i nekoliko panel diskusija na temu socijalne inkluzije grupa ranjivih na društvenu marginalizaciju. Ukupna vrijednost projekta koji traje 23 mjeseca je 948.203,15 eura. Partneri u projektu su Grad Zadar, DV" Latica" Zadar, Centar za djecu i omladinu s posebnim potrebama "Ros Rosales" - Mostar i Grad Mostar.

Nakon predstavljanja projekta, u Kneževoj palači sudionici su imali priliku poslušati stručne prezentacije na temu "Proces inkluzije djece s teškoćama u razvoju" (Vesna Penjalov iz DV "Latica") i "Važnost rane intervencije - od obitelji do zajednice" (Dario Kovač, Kabinet za ranu intervenciju).