U novigradskoj knjižnici održana je radionica pod nazivom „Budućnost ribarstva u Tri mora", u sklopu projekta Očuvanje Tradicije Akvakulture i Ribarstva Novigrada, Obrovca i Starigrada - OTARNOS, nositelja Društva istraživača mora 20000 milja te partnera Srednje škole Obrovac i Općine Novigrad.

Na radionici su bili prisutni profesionalni ribari s područja Novigrada i Ražanca, a gost radionice bio je Joško Pedišić - profesionalni koćar, koji se uz gospodarsko koćarenje bavi i turističkim koćarenjem.

Nakon predstavljanja nositelja te samog projekta, na dnevnom redu radionice našle su se bitne teme, kao što su izazovi u ribarstvu te problemi poput ilegalnog ribolova nedozvoljenim alatima i nedostatak inspekcije na moru.

Jedan od mlađih ribara, koji je sudjelovao na radionici, primijetio je da profesionalne ribolovne alate može kupiti bilo tko, a to otvara vrata krivolovu.

Međutim, glavni dio radionice bio je razgovor o mogućnostima diversifikacije ribolovnih aktivnosti. Jedna od mogućnosti za dodavanje vrijednosti je iskorištavanje turističkog potencijala ribarskog broda kroz organizaciju turističkih tura. Primjer dobre prakse upravo je Pedišić, koji na području Primoštena obavlja turističko koćarenje. Takav oblik djelatnosti je povoljan i za riblji fond, budući da se turističko koćarenje odvija po danu u puno kraćem vremenskom periodu te se na taj način smanjuje ribolovni napor. Usto, takav oblik ribolovne djelatnosti ima brojne financijske prednosti.

Osim turističkog koćarenja, diversifikacija se može uspostaviti i kroz prelazak na lov drugih vrsta morskih organizama, kao što je plavi rak (Callinectes sapidus), invazivna vrsta raka, koja se smatra delikatesom.

Suradnja sa uzgajivačima školjkaša kroz organizaciju gastro manifestacija, može doprinijeti obogaćivanju sadržaja neke lokalne sredine, a samim time i poboljšanju tradicijskog identiteta te sredine.

Na radionici je također ustanovljeno da su Novigradsko i Karinsko more vrlo specifične sredine, dva jako zatvorena mora, te se ribari osjećaju kao da se njihove potrebe ne osluškuju dovoljno. Otvoreno je pitanje i zašto se ribarima ne dozvoli otvaranje OPG-a.
Osim toga, sudionici su se dotakli teme morskog otpada, gdje su ribari iskazali zabrinutost prema okolišu, ali i napomenuli kako ne postoji propisano mjesto za deponiranje potrošenih mreža.

Sudionici radionice upoznati su s mogućnostima sufinanciranja projekata kroz FLAG-ove natječaje te su im predstavljeni primjeri dobre prakse iz ostalih država članica Europske unije. Ukazala se potreba za udruživanjem ribara, koje će im olakšati prijavljivanje na natječaje, ali i zagovarati njihove potrebe, uz konzultacije stručnjaka.

Ribari su se osvrnuli i na lošu demografsku sliku njihove sredine te su zabrinuti da djelatnost gospodarskog ribolova nakon njih više neće imati tko obavljati. Svrha radionice, između ostalog, bila je i prikupljanje znanja o ribarstvu na području Tri mora kako bi se isto moglo prenijeti na nove generacije, koje tek spoznavaju svoju okolinu i trebaju odlučiti čime se žele baviti u životu. U sklopu projekta provest će se edukativni program za učenike OŠ Novigrad, OŠ Obrovac, OŠ Starigrad i SŠ Obrovac te će ih se upoznati s važnosti tradicionalnih ribarskih djelatnosti u njihovom kraju.

Ostaje optimizam da će se u mladim ljudima probuditi želja za ribarenjem te da se ova djelatnost u Tri mora neće ugasiti.