Policijska uprava zadarska objavila je javni natječaj za prijem u službu pravnih, financijskih i tehničkih poslova na neodređeno vrijeme. 

Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale zapošljava stručnog savjetnika za imovinsko pravne odnose koji treba biti magistar prava sa najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, uz položen državni stručni ispit.

Budući policijski tehničar za komunikacije u Odjelu za tehniku mora imati završenu srednju stručnu spremu, najmanje jednu godinu radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i položen državni stručni ispit.

Službenici se primaju u državnu službu na probni rad od tri mjeseca. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave u Narodnim novinama, 11. lipnja. Više o natječaju pogledajte na linku.