S obzirom na povoljniju epidemiološku situaciju u Zadarskoj županiji, u Općoj bolnici Zadar dozvoljena je prisutnost pratnje tijekom poroda, uz epidemiološki uvjet da osoba u pratnji ispunjava jedan od tri kriterija.

Prvi kriterij je potvrda o cijepljenju protiv koronavirusa, uz uvjet da je prošlo više od 14 dana od primitka druge doze cjepiva ili 14 dana od primitka prve doze cjepiva Johnson&Johnson. Drugi kriterij je potvrda o preboljenju korone unutar 180 dana od početka bolesti, a treći eventualni kriterij je PCR test na SARS-CoV-2, ne stariji od 48 sati.

Osoba u pratnji treba koristi FFP2 ili KN95 masku (koju će sama osigurati), te ostalu zaštitnu opremu koja je inače propisana od strane Službe za ginekologiju i opstetriciju.