Turisti su u gradu, sezona je naglo počela, a za sezonu se treba brzo pripremiti.

U zgradama na Kalelargi sve je više novih prozora koje postavljaju novi vlasnici u skladu s novim standardima. A oni su očito visoko postavljeni i kod čišćenja, što je očito kod ovog, za mnoge, alpinističkog prizora.

Za mnoge prolaznike Kalelargom ovakvo čišćenje je bilo čista akrobacija, osobito za one koji imaju strah od visine.
Svaka čast smjeloj ženi koja se izložila opasnosti da bi obavila svoj posao.