Župan Božidar Longin proglasio je prirodnu nepogodu za područje Grada Benkovca zbog vremenske nepogode uzrokovane mrazom, uslijed čega je na navedenom području prouzročena velika materijalna šteta u poljoprivredi u razdoblju od 6. do 9.travnja 2021.godine.

Sukladno članku 25. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda, Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta Grada Benkovca unijet će prve procjene štete u Registar šteta u Zakonom propisanom roku.

Šteta se prijavljuje na obrascima propisanim Pravilnikom o registru šteta od prirodnih nepogoda (NN 65/2019) u Upravnom odjelu za proračun, financije i gospodarstvo Grada Benkovca, svakim radnim danom od 8 do 14 sati, a obrazac se može preuzeti na porti Grada Benkovca ili na službenim stranicama www.benkovac.hr. Prijava obavezno mora sadržavati MIBPG poljoprivrednog proizvođača te ARKOD oznaku površine za koju se šteta prijavljuje ili broj katastarske čestice. Šteta se može prijaviti zaključno do četvrtka 27. svibnja 2021. godine.