Gradilište Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje u utorak će posjetiti studenti Geotehničkog fakulteta u Varaždinu. Oni će se upoznati s deponijem u Diklu koji će se sanirati nakon što se otvori Centar u Biljanima, a rok je polovica 2022. godine.

U Eko kažu kako su radovi na gradilištu u punom jeku. Nositelj posla od 460 milijuna kuna je slovenski RICO. Prošlog tjedna je Eko kao investitor dobio devetu po redu dozvolu za odlagalište neopasnog otpada, što je jedan od najvećih zahvata na gradilištu u Biljanima.

Prva građevinska dozvola iz Ministarstva graditeljstva izdana je za pristupnu cestu koja vodi od CGO-a do županijske ceste, zatim za trafostanicu, upravnu zgradu, reciklažno dvorište građevinskog otpada, reciklažno dvorište otvorenog tipa, odlagalište inertnog otpada, natkriveno skladište te transportni centar.

Eku preostaje dobiti još četiri građevinske dozvole. Najvažnija je za postrojenje mehaničko-biološke obrade otpada koje je bazična tehnologija tehnologija tog projekta, zatim dozvolu za ulazno-izlaznu zonu te područje za obradu oborinskih voda i za odlagališnog plina.

Pripremni radovi na gradilištu u Biljanima Donjim započeli su krajem ljeta 2019. godine. Prvi pravi radovi počeli su onog trenutka kada smo dobili prvu od ukupno 13 građevinskih dozvola koliko ih trebamo ishoditi za ovaj projekt, a dobili smo je u srpnju 2020. godine i to za pristupnu cestu, podsjećaju iz Eka.

U sklopu projekta je i izgradnja triju pretovarnih stanica: Pag, Gračac i Biograd na kojima su radovi pri samom završetku. Preostaje još provesti javnu nabavu za opremu CGO-a i pretovarnih stanica, koja je također u tijeku, najava je iz Eka.